stel dildo på hjul

nestor satt på codex och ritade en slingrande varelse som jag först trodde var en drake… han berättade att han jobbade på en bok “med 100 kreatur”, och visade mig andra skisser i blocket, som han skulle fylla i med små små prickar från bläckpennan. han sa, detta är en interdimensionell parasit, som jesus hjärta med två händer i. jag frågade honom, vad är en interdimensionell parasit? och han svarade mycket allvarligt under sina två buskiga ögonbryn att en interdimensionell parasit fäster sig vid en och suger ut allt det som gör det värt att leva, suger ut all ens potential.

jag var nykter som jag är nuförtiden och nykter beter man sig lite som “en stel dildo på hjul” (ett fmm-uttryck vi minns för livet) men inom en stormar det. jag ville fråga honom om han verkligen trodde på det, om han trodde att sådana saker fanns på riktigt, men egentligen ville jag bara fråga för att bekräfta det jag själv trodde: det finns definitivt interdimensionella parasiter som fäster sig vid en och suger ut ens lycka.

sen jag slutade supa har jag gråtit nästan varje dag, men ibland bah sköljer upplevelser av mildhet över mig, som när jag dök upp på codex igår och det var lugnt och folk stod och gungade till musik som lät som om plantor hade gjort den och några människor satt vid bordet och ritade. andra ögonblick, som när jag flämtade till av det intryck som spräckt gul färg på en industriattrapp framför bauhaus och altbauhus gjorde på mig – eller promenerade runt på eurogida berörd av grönsakernas och frukternas mystiska skönhet.

en ANONYM vän till mig bah, är vi alkoholister? jag var helt miserabel, sen drack jag en flaska vin och vaknade lycklig.

lycklig, ja, lycklig… jag har varit lycklig och nu gör jag en jävla ökenvandring jagad av kåta demoner med feta kukar som sprutar snor, brinnande lava och giftiga spindlar, skjuter spikar – pew pew pew!! i nyktert tillstånd har jag tyvärr insett att jag bär på en djup sorg. jag är på galenskapens rand, st anthony i öknen. att supa gör en glad, plufsig, lugn och tillfreds, men vad ska man då egentligen skriva om. jag har gått runt och varit nöjd med mig själv, legat ner och varit nöjd med mig själv, helt utan att vara driven inifrån. bara gjort saker av ren slentrian, varför inte göra. ätit massa glass o sån skit… läst bloggar från 2003, och forum där äldre svennemän postar om sina motorcyklar. slut på det nu, för annars

zola heter ja

o ja e full

o ja e gla

såna dikter blir det.

man bygger ett tempel för att rasera det! jag bygger mitt tempel nu. ligger i en säng helt utan lakan och äter selleri doppad i chaat masala, späker mig? eftersom jag förnekar mig själv all tröst har jag en direkt och ofiltrerad relation till solnedgången, husen, och människorna; lägger verkligen märke till deras ansikten och hur de är och vad de gör, ett milt liv är det, en sargad mask som ödmjukt kryper fram över marken. knulla mig….. för den jag är

— zola g

Reträtt

om jag ser på dig nu
så är detta känslan: tänder spräcks,
jag kryper ihop som en döende hund
svetten rinner ner för min panna i pilar av pärlor
siktandes mot
min mage, som morrar efter att vräka dig från mitt inre.
du är min svällande skuld
mina misstag efter midnatt

din charm, ditt blygsamma ursprung
drog obemärkt in mig
en dans lika naturlig som
den man trotts dansat förut
i det förutsägbaras värld

men som varje klänning
dolde du en underkjol
alltför otäck för din egen aktsamhet
omedvetet stötte min nyfikenhet emot dina vader
ivrig att förtära dig
med övertygelser och allt

bland mina revben växer du nu
en slingrande hud inuti min
en parasit i köttet mitt
när jag blir till en röra av smältande märg
så brottar du ner mina villiga lemmar

jag gräms för din närvaro,
och min egen längtan,
vårt förflutna och framtid
din alltför fruktsamma resa till mina läppar
: så manifesteras vi som sammanställda varelser

bättre hade jag varit
som din värsta fiende
svär jag:
aldrig mer ska du vandra mina artärers kurvor.
jag tänder ett ljus för min egen dumhet
varje jävla gång


Text: Beate Björkengren
Bild och översättning: Zola Gorgon

Hur man flirtar

Suger du på att flörta? Låt oss suga upp vår iskalla lemonad och prata om det! Här kommer de bästa tipsen från förförelsens mästare:

Personligen tycker jag att ett bra sätt att gå till väga är att vara full, men inte för full förstås. Var full på ett trevligt sätt!

Det borde verkligen inte vara för övervägt eller metodiskt. Se personen du vill flirta med i ögonen och säg något. Kanske kan du säga “Hej!”

När du flirtar måste du lyssna!

Håll inte tillbaka – det finns ingen uppståndelse utan uppoffring.

Gläd dig! Att flirta ska vara kul, du vet? Det är inför njutningen som naturen kapitulerar.

Cigaretter är nice. Be om en cigarett eller en tändare.

Ge dig själv till det roliga flirtiga ögonblicket. Du kan observera dig själv senare. Ge efter, kämpa inte emot!

Le! Ett leende är så vackert och du är så vacker när du ler.

Låt dig roas och skratta. Skratta åt dig själv. Skratta åt din flirts roliga skämt. Skratta med Gud.

Lägg din hand på deras axel.

Säg deras namn! De har ett vackert namn.

Ge komplimanger, men inte för många. Det hela måste vara taktfullt och smakfullt – vilket du såklart är!

Prata inte om politik eller krig eller sånt.

Var modig! Om du planerar att vara blyg, förvänta dig en blygsam jävla skörd, min vän. Det är okej att vara blyg ibland, men du måste verkligen vara supersöt för att det ska fungera.

Du har en själ. Du kan flirta med din själ.

Gör det tydligt att du vill ha sexiga saker! Det finns många utmärkta och subtila sätt att göra detta. Var så vag som möjligt tills det är omöjligt att vara det längre. Det brukar inte ta särskilt lång tid om du gör det rätt.

Öppna dina jäkla ögon för människorna runt dig! Variation är livets krydda. De behöver inte vara unga och heta för att du ska flirta med dem. Jag flörtade med en BFB (big fat bald) byggnadsarbetare häromdagen. Jag trodde att det inte kunde hända, men det gjorde det.

Dröm det inte bara! Var det! Och om det inte fungerar, dröm det.

Köp dem en drink.

Lämna dem en jävla lapp.

Var inte en sån som bara gör det ena och det andra. Om du gör det ena kommer du omedelbart att ångra det andra och förbli orörlig för alltid. Gör det bara.

Tro på dig själv. Du är bra på att flirta.

Lycka till!

text: Ian Memgard

How to Flirt

Do you suck at flirting? Let’s suck up this ice cold lemonade and talk about it! Here are the best flirting tips from the master of seduction himself!

Personally, I think a great way to go about it is by being drunk, but not too drunk, of course. Be drunk in a nice way! 

There really shouldn’t be any deliberation or method to it. Look the person you want to flirt with in the eyes and say something. Maybe you can say, “Hello!” 

When you flirt you gotta listen! Can anything be more substantial than this?(It really doesn’t matter what someone is saying to you) – to hear and not miss.

Don’t hold back – there is no resurrection without sacrifice.

Enjoy yourself! Flirting should be fun, you know? It’s towards pleasure that all of nature bends, after all. 

Cigarettes are hot. Ask for a cigarette or a lighter.

Surrender yourself to the fun flirty moment. You can observe yourself later. Yield!

Smile! A smile is so beautiful and you are so beautiful when you smile.

Let yourself be amused and laugh. Laugh at yourself. Laugh at your flirt’s fun jokes. Laugh with God. 

Ask questions.

Put your hand on their shoulder.

Say their name! They have a beautiful name.

Give compliments, but not too many. It all has to be tactful and tasteful – which you are, of course! 

Don’t talk about politics or war or whatever.

Have courage! If you plan to be shy, expect a shy ass time to be your harvest, my friend. It’s ok to be shy sometimes, but you really have to be super cute for that to work. 

You have a soul. You can flirt with your soul.

Let it be known that you want sexy things! There are many excellent and subtle ways to do this. Be as vague as possible until it’s impossible to be so any longer. It usually doesn’t last very long if you’re doing it right.

Open your god damn eyes to the people around you! Variety is the spice of life. They don’t have to be young and hot for you to flirt with them. I was flirting with a BFB (big fat bald) construction worker the other day. I thought it couldn’t happen, but it did. 

Don’t dream it! Be it! And if that doesn’t work, dream it.

Buy them a drink.

Leave them a fucking note.

Don’t end up being one of those people who only do this and that. If you do this, you’ll immediately regret that and remain motionless forever. Just do it. 

Have faith in yourself. You are good at flirting. 

Good luck!

text: Ian Memgard

Incel Mind Tricks

If you hate yourself, you can fall in love with someone in the hope that they’ll recognize something in you which you don’t even dare to believe in. 

Seek out people who trigger your insecurity, so that their love for you will show and prove your value. But it never works out, because who wants to love someone who obviously sees themselves as inferior? Only psychopaths want to be with people who see themselves as less worthy than themselves.

And if they do love you – then you’ve got to ask yourself what’s wrong with them, if they’re willing to degrade themselves enough to love someone like you – a worthless person.

You put a trap for yourself – and that’s the whole trick. You put yourself in situations which cannot go well. You invent equations which, regardless of how you solve them, always come out to zero. 

Most of all and most desperately you love the ones who made you feel worthless, since the moment they crushed your ego, they gained immense value as the only ones who can restore it.

You see yourself as weak and you despise the weak. You take the side of the strong. You’re bullied and wish you were one of the bullies. You neither want to help or be helped by others who suffer. Their suffering makes them weak and ugly in your eyes; as weak and ugly as you, and no help to you whatsoever.

You don’t see the boundary between yourself and others. Think other people prove something about you. That a hot girlfriend proves something about you: that you’re the kind of guy who has a hot girlfriend. Or the kind of girl that the hot guy wants. Wants much more than he wants other girls, even if he can get other girls. 

If he can’t get other girls, what is he even worth?

What sort of guy would have to settle for you? Not a guy worth having. 

The ones worth having, they turn their faces away… towards other views which you cannot see but desperately want to catch; views that exclude you, untouched snow landscapes without dirty human footsteps.

And you don’t want the girl who’s nerdy and insecure like you, you want the girl that the guy you wish you were had, because then you’d be like him, chosen by the power that creates and shapes the world. 

You see guys or girls like yourself and you’re repulsed, like when you hear your own voice recorded for the first time – do I really sound like that? Do I look like that when I laugh? You don’t want to recognize yourself, you want to be exchanged. You seek what you don’t have in other people.

And what is it they have that you don’t? That elusive light. You, who always walk away from me, you who never comes.The shining thing, the power to revolutionize the world. The breath of god, beauty. Not just to feel it but to be it. To be it without knowing that you are it, living in eternal grace.

Isn’t it strange when you notice someone projecting onto you? That they look at you, and it’s like a lunar eclipse; something else, mysterious, moves across your face, in the space where the eyes of the observer meet that which shines. There and then, you know: I will disappoint you, because what you want from me can’t be given by a human being.

All I can give you is this: That I am who I am, and that I am that when you’re with me. 

If someone loved you, you’d think you must have fooled them. That you must have made them believe something about you which isn’t true, that you’re better than what you really are. And regardless of how much you wished that their love for you would prove this – that you actually ARE better than you think – suddenly the proof feels false and unreliable. And once again love must be tested by more and more difficult trials.

So you think you love me? That’s what you think? But would you still love me if I cheated on you? If I made fun of you in front of your friends? If I hurt your feelings and ignored you when you needed me? Would you love me then, still,would I be worth it? Would you love me if I shat myself, poured acid over my own face, became a nazi? No? You wouldn’t? Then I guess you never loved me. 

At first, you want to be so beautiful that everyone who sees you has to love you. Then you say, hurt and suspicious: but do you only love me because I am beautiful?

Unconditional love. Seeking a love which can’t be denied. You might call it divine if you believed in it. But —

That’s the thing – no matter how many times someone says “I love you”, people like that can’t believe it for more than three minutes. So they seek uncertainty in unanswered feelings and deadlocks, because being uncertain, awaiting salvation, keeps the hope of salvation alive; refuses to recognize anything so brittle and mundane as actual human love.

Not only our lovers and love objects get to suffer; everyone else close to us gets to suffer, because they’re close to us and we hate us. We think, if you hadn’t stood close enough to me to show me where I end, then I would be infinite: then I’d be what I want to be, but you, with your love for me and your lame interests and all your flaws – you’re the one who limits me. 

Admittedly it’s true that I, with deep desperation and despair, love a world that is lost every single day, that I love freedom when it slips out of my hands. But what can my friends do about that?

If you’re not the best, coolest, most desirable, then you’ve got to be a total nobody. It can’t just be that you’re normal, resistable to many, to some people appealing enough. That’d mean being like other people, and that’s impossible to live with; you’ve got to prove that you’re something more, irresistable,and if not that, loathsome, helplessly damned.

So you believe you take your seat in heaven, next to up-side-down saints, as the saint of eternal loss and losing. An idiot’s trick, really; to waste your only chance to experience, if only for a short moment, what’s most like paradise on earth. to never give yourself the power that creates worlds.

We think we’re not loved. That’s not the problem. The problem is that we don’t love other people. We aren’t willing to give them anything. Sure, you can think that “if they only did this and that, I would love them,” as if you need permission, but let us be honest – if they’d done what you wanted, the goalposts would be moved again, until they finally reach the deadlock you seek, where nothing can satisfy you. You’ve got to love them first. Whether you gain from it or not. As if gain or loss would mean anything. Who or what is even keeping the score? The only real loser is the one who won’t play.


Text and image: Zola Gorgon

Cowboy Lovesong

Kom
Kom
Kom och dansa
Jag hoppas att den här dansen blir som en nyckel
Till din substans
Cowboy
Jag tänker på dig 24 timmar om dygnet
När jag ligger i min hängmatta
Solen är genomborrad av pilar som ett orange mål
Även om jag kallar dig bror
Så ger du mig demonstånd
Skydda din hårdvara
Min ängel
Där jag äter dig
Blunda
Lämna utrymme för iver
Till oskuld.
Jag planerade allt.
Tror du att allt är förutbestämt?
Vår goda förståelse
Vårt liv i underkläder

Vårt uppdrag
Vårt elände
Våra äventyr

Fysisk vilja och hastighet
Våld
Sovrum 2 eller 3
Vi sover på motell
Fatala risker för lite lätthet
Och Legend
Jag träffar dig på kasinot
Vi förlorar vår insats
Efter att ha förutsett vår ruin
Mer sardiner till jul
Och karnevaler som doftar av olika rätter.
Vi tar det med oss oavsett var vi stannar
Maten kommer att bäras bort i vår mage som i den säkraste av påsar
Vi samlar chipsen i din jacka
Tillbaka till garderoben
Vi flirtar med hotellchefen
För att få lite pengar.
Cul de sac
Vi flyr
Framifrån och bakifrån
Jag läser saker i dina ögon
Kanoten går nerför forsen
Som ett knivblad i vatten.
Syra från galaxer.
Efter femton dagars bivouacs
I ljuset av en rosa himmel

Att skära upp rör ur vassen
Jag bestämmer mig för att fly.
Jag föredrar uppbrott framför tristess.
Rädsla för att vår lycka ska kväva oss.
Min frihets spöke kommer och tar mig bort
Mitt i natten.
Det är min skräck att höra piskan från hans vagn
Och hans svarta dödshästar
Som kommer för att dricka i våra sjöar
Och skelettet nyper med sina kalla fingrar
Mina lockar

Och säg mig då, gå, gå och lev, gå och träffa andra killar, andra barer, andra hotell
Jag kan välkomna dig nu, om du krossar dig själv i äktenskapet och om du blir inträngd i säkerheten
Och i tillräcklighet
Jag varnade dig att jag kommer och biter dig i tårna
Med mina dödständer på dina rosa naglar
Jag tittade på det ihåliga ansiktet med sanden som rann genom käkarna
Och jag bjöd honom på en kaffe
Jag sa att jag gillade den här tristessen
Det jag fann i dig, tvivel och äventyr
Svårigheten som jag ville ta mig an
Du kom ut ur tältet i dina underkläder
Och du satte dig vid lägerelden, bredvid döden
Du klappade hästarna och hällde upp vatten från sjön i badkaret
För att de skulle dricka
Och du simmade naken i sjön.
Du gav mig en blick precis innan du störtade in i sjön
Jag väntade i två timmar och såg skelettet ta på sig hatten igen med den helvetiska blicken hos langaren som slutför sitt uppdrag och återvänder till helvetet
Halvt
I sin husvagn
Jag kommer att lämna över mitt gevär och mina granater till mina tillgivenhetskänslor
Jag tar stigarna ensam med tårar i ögonen
jag försvinner
Genom fönstret eller med våld
jag gillar dig
Men jag kan se mig själv sticka också
Jag vet inte vad jag ska göra
Livet tar mig med sin utrustning
För att göra mig till en träskpopstjärna
Jag är i ett tillstånd av hypnos efter våra matcher.
Följ mig
Ge mig resten
Föräldralösa barn, vårt öde är begränsat till dig och mig
Bara du och jag
Berätta ditt lösenord för mig
Jag bryter lockarna
Jag erbjuder dig min mun
Anden berör mig
uttryck
Nytt fel
Nya drömmar
Stimulanta och harmonier
Jag vill att du tar hissen ner igen
Till ditt hjärtas japanska trädgård
Ge vika åt dina besvikelser
Jag vill att du bestämmer dig för att ta dina besluts tygel
Att du inte kontrollerar din kuks stånd när du kysser mig
Låt inget hindra dig i ditt medvetande
Så länge du känner värme i ditt hjärta
Och att ditt kött söker fladdermössens smidighet

Andas, min kära,
Andas


text: Clément Szuszkin
översättning från engelska: Ian Memgard
English translation and French original

Cowboy Lovesong

Come
Come
Come and dance
I hope this dance will be like an access key
To your substance
Cowboy
I think of you 24 hours a day
When I am in my hammock
The sun is pierced with arrows like an orange target
Even if I call you bro
You give me demon erections
Protect your hardware
My angel
Where I eat you
Close your eyes
Leave room for ardor
To innocence.
I planned everything.
Do you think everything is decided in advance?
Our good understanding
Our life in underwear

Our mission
Our misery
Our adventures

Physical Will and Speed
Violence
Bedroom 2 or 3
We sleep in Motels
Fatal Risks for a Little Lightness
And Legend
I’ll meet you at the Casino
We lose our stake
Having foreseen our ruin
More Sardines for Christmas
And Carnivals that smell of dishes.
We take it to go no matter where we stop
The food will be carried away in our stomach like in the surest of bags
We collect the chips in your jacket
Back to the cloakroom
We flirt with the hotel manager
To pocket a little money.
Cul de sac
We flee
From the front and from the rear
I read things in your eyes
The canoe goes down the rapids
Like a knife blade in water.
Acid from galaxies.
After fifteen days of bivouacs.
In the light of rosy skies

To cut pipes out of the reeds
I decide to flee.
I prefer break-ups to boredom.
Fear that our happiness will stifle us.
The ghost of my freedom will come and take me away
In the middle of the night.
It’s my terror to hear the whip of his cart
And his black horses of death
Who come to drink in our lakes
And the skeleton pinches with its cold fingers
My curls

And tell me go, go live, go see other guys, other bars, other hotels
I can welcome you now, if you crush yourself in marriage and if you become encrusted in certainty
And in the sufficiency
I warned you I will come and bite your toes
With my death teeth on your pink nails
I looked at the hollow face with the sand running through its jaws
And I offered him a coffee
I told it that I liked this boredom
That I found in you, doubt and adventure
The difficulty that I wanted to undertake
You came out of the tent in your underwear
And you sat by the campfire, next to death
You stroked the horses and poured water from the lake into the tub
For them to drink
And you swam naked in the lake.
You gave me a look just before you plunged into the lake
I waited two hours and saw the skeleton put his hat back on with the hellish look of the henchman who completes his mission and returns to hell
Half
In his caravan
I will hand over my rifle and my shells to the feelings of attachment
I take the trails alone with tears.
I disappear
Through the window or by force
I like you
But I could see myself leaving too
I do not know what to do
Life takes me with its equipment
To make me a swamp pop star
I am in a state of hypnosis after our games.
Follow me
Give me the rest
Orphan our fate is limited to you and me
Just you and me
Tell me your access code
I break the curls
I offer you my mouth
The spirit touches me
Express
New error
New dreams
Stimulants and harmonies
I want you to take the elevator back down
In the Japanese garden of your heart
Rake your disappointments
I want you to decide to take the bridle of your decisions
That you don’t control your erection when you kiss me
Let nothing stop you in your consciousness
As long as you feel warmth in your heart
And that your flesh seeks the suppleness of bats

Breathe, love,
Breathe

Text: Clément Szuszkin
Translation: Angel Hafermaas


Original

Come
Come
Viens et danse
J’espère que cette danse sera comme une clé d accès
À ta substance
Cowboy
Je pense à toi h 24
Quand je suis dans mon hamac
Le soleil est percé de flèches comme une cible orange
Meme si je t’ appelle bro
Tu me donnes des érections du démon
Protège ton hardware
Mon ange
Ou je te mange
Ferme les yeux
Laisse place à l’ardeur
À l innocence.
J ai tout prévu.
Tu crois que tout est décidé d’ avance ?
Notre bonne entente
Notre vie en sous-vêtementsNotre mission
Notre misère
Nos aventures
Volonté physique et Vitesse
Violence
Chambre 2 ou 3
On dort dans des Motels
Risques Mortels pour un peu de Légèreté
Et de Légende
Je te rejoins au Casino
On perd notre mise
En ayant prévu notre ruine
Encore des Sardines pour Noël
Et des Carnaval avec une odeur de vaisselle.
On prend à emporter peu importe où on s arrête
La bouffe sera emportée dans notre estomac comme le plus sur des sacs
On amasse les jetons dans ton veston
Retour au vestiaire
On drague le maître d’hôtel
Pour empocher un peu de sous.
Cul de sac
On fuit
Par l’ avant et par l arrière
Je lis des choses dans tes yeux
Le canoë descend les rapides
Comme une lame de canif dans l’ eau.
Acide des galaxies.
Après quinze jours de bivouacs.
A la lumière des ciels rosés
A Tailler des pipes dans les roseaux
Je décide de fuir.
Je préfère les ruptures à l’ ennui.
Peur que notre bonheur nous enlise.
Le fantôme de ma liberté viendra m’ emporter
En pleine nuit.
C est ma terreur d entendre le fouet de sa carriole
Et ses chevaux noirs de la mort
Qui viennent boire dans notre lacs
Et le squelette pince de ses doigts froids
Mes boucles
Et me dit va, va vivre, va voir d’ autres mecs, d autres bars, d’ autres hôtels
Je peux l’ accueillir à présent, si tu t écrase dans le mariage et si tu t encroute dans la certitude
Et dans la suffisance
Je t’ averti je viendrai te mordre les doigts de pieds
Avec mes dents de mort sur tes ongles rosés
Je regarde le visage creux avec le sable qui passait dans les mâchoires
Je regarde le visage creux avec
Et je lui proposait un café
Je lui disais que cet ennui me plaisait
Que je trouvais en toi, le doute et l aventure
La difficulté que je voulais entreprendre
Tu es sorti de la tente en caleçon
Et tu t es assis près du feu de camp, à côté de la mort
Tu as caressé les chevaux et versé de l eau du lac dans la baignoire
Pour qu’ils boivent
Et tu as été nagé nu dans le lac.
Tu m’ as juste lancé un regard avant de plonger dans le lac
J ai attendu deux heures et je voyais le squelette remettre son chapeau avec l air infernal du
sbire qui accomplit sa mission et revient à l enfer
La moitié
Dans sa caravane

Je remettrai ma carabine et ma carapace aux sentiments d attaches
Je reprends les sentiers seuls avec larmes.
Je disparais
Par la fenêtre où par la force
Je t aime bien
Mais je vois bien partir aussi
Je sais pas quoi faire
La vie m emporte avec son matériel
Pour faire de moi une pop star des marécages
Je suis comme en état d’ hypnose après nos jeux.
Suis moi
Donne moi la suite
Orpheline notre destin se limite à toi et moi
Juste toi et moi
Dis moi ton code d accès
Je brise les boucles
Je te propose ma bouche
L esprit me touche
Exprime
Nouvelle erreur
Nouveau reves
Stimulants et harmonies
Je veux que tu redescendes en ascenseur
Dans le jardin japonais de ton cœur
Passe un coup de râteau sur tes déceptions
Je veux que tu décides à prendre la bride de tes décisions
Que tu ne maîtrises pas ton érection quand tu m embrasses
Que rien ne t’ empêche dans ta conscience
A condition que tu ressentes de la chaleur au cœur
Et que ta chair cherche la souplesse des chauves-souris

Respire amour
Respire

My Dear Friend

My Dear Friend,

Didn’t you once say that you have no need of experience? That you know everything without it? That was my little joke – but who knows, maybe you did say that once!

I thought a letter would be the best and most funlaughty way to reach out to you. It’s perhaps the only real way nowadays to shatter that suspicious getting-acquainted-again feeling. The horrible shyness and small talk, you know? The sudden cessation of the fun and the laughty leaves you almost too tired to keep up, and that’s why I decided to write to you – with the hope of bringing the funlaughty back in a cutesmarty fashion – just like Tchaikovsky’s – 1812 Overture!

I’ve been in an excellent and most flattering mood today. I look 20 and I feel like 16. The fucking weather is fucking great. Strangers on the street “Guten Tag” me here and there, and I always reply with an even more exaggerated “GUTEN TAG!” The best quality the Germans possess is that they never realize when you’re being A Clown.

I feel like I should “ask you things”, but I really don’t know what that would be. What’s your life like? How are you? Any salacious rumors to share? Bla bla bla. I mean, I could tell you about my life, but what’s there really to say. A friend of mine always says that I’m lacking when it comes to the art of “describing things”, that I always describe people, events, et cetera, in a most uninspiring way. For example, “she’s super nice”, “it was super fun”… but I really find it to be enough. If it’s nice it’s nice, and if it’s super nice it’s super, and as for telling you about my life, all I can say is that IT IS NICE. As for you, please share with me whatever your will should dictate. 

(I’m going to be an Heiress soon, by the way, I guess that’s kind of funny news… it’s a long story, maybe I’ve told you?) Just let the money flow through your bank account, yeah yeah yeah, don’t attempt to control, yeah… haha… )

Do you think you’ll make a return here when you can? I feel a kind of cruelty in you not being here, born of the same humor and the very same boredom we both very well know… Is it madness? But at the end of the day I just hope you’re doing well… If I were to see you soon that would be super nice, but I’m sure you’d agree: if God don’t do it, it just won’t get done. 

Perhaps my letter has insinuated that you are under obligation to write me back, which you are of course not, but please feel free to do so… it would be most charming! 

Amore e luce / 

Your friend / Annika 


BRUM BRUM (Årskrönika)

Detta kanske är lite väl mycket information men jag knullade nån fransk kille med twinkutseende i röven häromdagen med en strapon och medan jag gjorde det stönade han så bögigt att jag tänkte i mitt stilla sinne: Nu har jag sannerligen gjort allt, inklusive GBS* (*Grovt Bög Sex – red. anm.). Året är 2021 och inget, jag menar inget är omöjligt för kvinnan.

Tydligen var det nån pandemi och folk tjafsade en massa om dessa Unprecedented Times som att det som inte egentligen är utan förgångare i skriven historia är att leva länge utan att behöva genomlida vare sig en pandemi eller ett krig. Ja, det är väl det som är ovanligt, att bara lida måttligt och i enrum i större delen av sitt liv. Som om ens jag lidit i år. Lite kanske. Måttligt och i enrum.

Trots dessa Unprecedented Times tänkte jag vid många ögonblick: Fy fan vad jag har kul just nu, jag hoppas jag alltid kommer komma ihåg det här ögonblicket. Tack vare alkohol minns jag inte när jag tänkte det, jag bara minns att jag tänkte det, rätt ofta, och jag nöjer mig med det – låt denna årskrönika stå som en jävla stenstod i öknen, på vilken det står ristat: Det Var En Gång En Lycklig Tid.

Jag brukade alltid gå runt som en idiot och säga till mig själv och alla andra att livet är långt och fullt av tid, sen kanske spendera en hel dag i sängen med att läsa om olika kryddor på wikipedia eller kolla på när människor bråkar på internet. Den största skillnaden mellan att vara riktigt ung och att inte vara det är att man verkligen tror, när man är riktigt ung, att tiden är ändlös. En fjortonårings år är ändlöst, så att fylla det med kass manga och anime gör ingenting.

Saken är ju den att saker börjar och sen tar slut. Livet är lite olika långt för olika människor, men det finns en gräns, och det är inte så troligt att det varar i mer än hundra år, eller? Den äldsta kvinnan någonsin var fransk och levde tills hon var 122, men vid det laget var alla hennes barn och barnbarn döda och hon kunde varken se eller läsa dålig manga ens, så vad spelar det för roll?

Vad finns det att snålaktigt försöka spara på? Använd – och förbruka – ditt liv och din kropp, för man kan ändå inte behålla nåt. Ibland visar livet frestande små glimtar av syndiga och roliga möjligheter och då är det inte läge att fega sig – bara kör. För att citera bilen, “Brum brum.”

Min Kära Vän

Sa du inte en gång att du inte har något behov av erfarenhet? Att du vet allting utan den? Det var mitt lilla skämt – men vem vet, kanske sa du faktiskt det!

Jag tänkte att ett brev skulle vara det bästa och skojsligaste sättet att försöka nå dig. Det är kanske det enda verkliga sättet nuförtiden som man kan bryta sig igenom den där misstänksamma känslan av att bekanta sig igen. Den fruktansvärda blygheten och småpratet, vet du vad jag menar? Det skojsliga och skrattligas plötsliga avbrott lämnar en nästan för trött för att hålla sig ikapp, och därför bestämde jag mig för att skriva till dig – med hopp om att återskapa det skojsliga skrattliga på ett sötsmartligt vis – precis som Tchaikovsky’s 1812 Ouvertyr.

Jag har varit på utmärkt smickrande humör idag. Jag ser ut som 20 och känner mig som 16. The fucking weather is fucking great. Främlingar på gatan säger “Guten Tag” till mig överallt, och jag svarar alltid med ett ännu mer överdrivet “GUTEN TAG!” Tyskarnas bästa kvalitet är att de aldrig inser när man clownar sig.

Det känns som att jag borde “fråga dig saker”, men jag vet verkligen inte vad jag ska fråga om. Hur är ditt liv? Hur mår du? Har du några oanständiga rykten att dela med dig av? Bla bla bla. Jag menar, jag hade kunnat berätta för dig om mitt liv, men vad finns det egentligen att säga? Min väninna säger alltid att jag har en svaghet när det kommer till konsten att beskriva saker, att jag alltid beskriver människor, händelser, och så vidare, på ett så oinspirerande vis. Till exempel, “hon är jättetrevlig”, “det var superkul”… men jag tycker verkligen att det räcker. Om det är trevligt så är det trevligt, och är det superkul så är det superkul, och vad det gäller att berätta för dig om mitt liv har jag bara en sak att säga: DET ÄR TREVLIGT. Men du – snälla dela med dig av vad du än känner dig manad till.

(Snart ska jag bli arvtagerska, förresten, jag antar att det är lite av en rolig nyhet… det är en lång historia, kanske har jag berättat för dig?) Bara låt pengarna flöda genom ditt bankkonto, försök inte kontrollera dem…

Tror du att du kommer återvända hit när du kan? Jag känner en slags grymhet i att du inte är här, född från samma humor och samma uttråkning som vi båda två väl känner till… är det galenskap? Men i slutändan hoppas jag bara att du mår bra… om jag skulle träffa dig snart vore det jättetrevligt, men jag är säker på att du håller med: om inte Gud gör det kommer det helt enkelt bara inte bli gjort.

Kanske verkar mitt brev antyda att du har en skyldighet att skriva tillbaka, vilket du såklart inte har, men känn dig välkommen att göra det… det vore förtjusande.

Amore e luce

Din vän / Annika