Soldat

Du bär inget ansvar, så länge du inte är tillfredställd

Herrarnas lidanden

Vad gör du om jag inte kommer till dig nu?

Nästan alltid har du inget att ge mig

Jag tackar dig för din uppväxt, kärlek, och leverne

Sannerligen, en moder måste inte alltid betala

Hon höll dig avskärmad i sin mage

och du höll dig själv från hennes mödor

kläder och tillflykt, alltid på jakt efter stress

Skattebetalare, nationsbyggare, återigen är det svårt

Du saknar anseende, du är arrogant, du är pervers

Vart du än reser, blod och katastrof, vilar du aldrig?

Du har sannerligen halkat, och som du förlorat

Vem ska vägleda dig, vem har fått makten?

Ändå är dina ögon vackra, och starka är de

och fulla av blygsamhet

Dina ögon består

Låt den som lever för evigt lägga sig ner och gråta

Graven är precis framför dig, men du flyr inte

Det är därför jag prisar dig för din skönhet, och hur du är skapad

Mitt hjärta väcker vad det förutspår

Jag kommer, jag kommer till dig nu


text: Ian Memgard
bild: Juliusz Lewandowski

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s