Ketaminet

Jag satte på TV:n som jag brukar göra, men den kvällen var annorlunda. TV:n, som jag alltid tittar på med volymen inställd på 25, blev ohörbar för mig, och istället hörde jag någons röst tala till mig. “De säger att de dödas andar blir till stjärnor” sa rösten. Jag ignorerade det jag hörde. Sådana spridda fantasier och konstiga tankar måste ignoreras. Tja, vad sägs om den där rösten? Har jag självförtroendet att erkänna det? “Hur länge kommer det här att pågå?” sa jag till mig själv, och genast då kom TV:ns ljud tillbaka.


text: Ian Memgard

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s